KHAI BÁO PHÁP LÝ

ĐIỀU 1

Tôn chỉ của trang web của chúng tôi là dưới tiền đề không vi phạm luật pháp nước Việt Nam, cho dù có thể cung cấp dịch vụ quản lý và mua bán tài sản kỹ thuật số một cách chuyên nghiệp, an toàn và uy tín cho phần lớn những người dùng và người yêu thích công nghệ số. Nhưng nếu bạn thuộc quốc gia hay khu vực thuộc diện quản lý rõ ràng cấm việc mua bán giao dịch tài sản kỹ thuật số hoặc bị liệt vào danh sách những quốc gia bị phạt, bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ của trang web này.

ĐIỀU 2

Với nền tảng nỗ lực xây dựng một môi trường hợp pháp, an toàn, đáng tin cậy về giao dịch tài sản kỹ thuật số cho người dùng, cấm những người dùng có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc hoạt động giao dịch với mục đích như: rửa tiền, buôn lậu, hối lộ, thao túng thị trường, v.v…Bởi vậy chúng tôi cố gắng nỗ lực nhất để xây dựng phương án chống rửa tiền, chống khủng bố nghiêm ngặt và những biện pháp khống chế rủi ro có hiệu quả nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của người dùng, và để duy trì danh tiếng thương hiệu tốt của chính nền tảng này.

ĐIỀU 3

Khi có những văn bản điều tra của cơ quan chức năng yêu cầu trang web của chúng tôi phối hợp tiến hành điều tra những người dùng được chỉ định, hoặc niêm phong, đóng, chuyển tài khoản của người dùng, sau khi trang web của chúng tôi kiểm tra tính chân thực và có hiệu lực của văn bản, căn cứ vào yêu cầu hỗ trợ cung cấp thông tin người dùng có liên quan của cơ quan chức năng, hoặc tiến hành các thao tác tương ứng, vì thế dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân người dùng, tài khoản không thể thao tác, do đó gây ra những tổn thất cho người dùng, trang web của chúng tôi không chịu trách nhiệm.

ĐIỀU 4

Phàm là người sử dụng dịch vụ của trang web chúng tôi, trước khi giao dịch đều phải biết: tài sản kỹ thuật số bất cứ hàng vi hậu thuẫn ủng hộ nào của chính phủ hay ngân hàng nhà nước, mà giá cả tài sản kỹ thuật số biến động lớn, có hoặc sử dụng tài sản kỹ thuật số có rủi ro tương đối cao. Trước khi đưa ra các chính sách giao dịch, bạn phải thận trọng tính toán tình hình tài chính của mình để xem có phù hợp với bạn không.

ĐIỀU 5

Người sử dụng trang web này vì vi phạm bản tuyên bố này mà xúc phạm luật pháp nước Việt Nam, trang web này là bên cung cấp dịch vụ, có nghĩa vụ hoàn thiện những quy tắc và dịch vụ của nền tảng, nhưng trang web này không có động cơ và sự thực không xúc phạm luật pháp nước Việt Nam, không chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào đối với hành vi của người dùng.

ĐIỀU 6

Bất cứ cách thức đăng tải trực tiếp hoặc gián tiếp trên trang web này, người sử dụng dịch vụ của trang web này được xem là tự nguyện tiếp nhận ràng buộc của tuyên bố của trang web này.

ĐIỀU 7

Vấn đề không liên quan Bản tuyên bố này xem quy định pháp luật có liên quan của nước Việt Nam, khi có xung đột giữa quy định của bản tuyên bố này với luật pháp nước Việt Nam, lấy quy định luật pháp của nước Việt Nam làm chuẩn.