Thỏa thuận Người dùng của ZERO EXCHANGE

Thỏa thuận Người dùng này ("Thỏa thuận") mô tả các điều khoản mà bạn sẽ bị ràng buộc khi bạn sử dụng các dịch vụ có thể truy cập tại TẠI ĐÂY ("Dịch vụ"). Không sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này.

Như được sử dụng trong suốt Thỏa thuận này, các thuật ngữ "ZeroExchange", "chúng tôi", và "của chúng tôi" đề cập đến ZeroExchange, Inc., một sản phẩm của ZeroTech, cùng với các nhân viên, giám đốc, người thừa kế và người được chỉ định. Các thuật ngữ "bạn" và "của bạn" đề cập đến người dùng Dịch vụ, cho dù là Người gửi hoặc Người nhận.

1. DỊCH VỤ

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Dịch vụ để giao dịch và gửi tiền cho bạn bè và gia đình, và bạn không nên sử dụng Dịch vụ để gửi tiền cho người lạ.

2. TÍNH HỢP LỆ CHO DỊCH VỤ

 1. Tuổi và Năng lực. Bạn phải ít nhất mười tám (18) tuổi để tạo tài khoản, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ với tư cách là Người gửi. Bạn phải có khả năng lập hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Các hạn chế khác có thể áp dụng.
 2. Những người khác. Bạn không được gửi hoặc nhận Giao dịch thay mặt cho bất kỳ người nào khác.
 3. Nơi cư trú. Dành cho các công dân trên toàn cầu
 4. Đề nghị và Chấp nhận. Nếu bạn gửi Giao dịch, bạn yêu cầu chúng tôi xử lý Giao dịch của bạn, một đề nghị mà chúng tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối theo quyết định riêng của chúng tôi.
 5. Nhiều Tài khoản. Người gửi chỉ có thể có một tài khoản đang hoạt động. Nếu chúng tôi xác định rằng Người gửi đang sử dụng nhiều tài khoản, chúng tôi có quyền hợp nhất hoặc chấm dứt một hoặc nhiều tài khoản, giới hạn việc sử dụng Dịch vụ của Người gửi hoặc từ chối việc họ tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

3. THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ

 1. Phí. Với mỗi Giao dịch bạn gửi, bạn đồng ý thanh toán cho chúng tôi phí dịch vụ ("Phí dịch vụ"), ngoài Số tiền Giao dịch. Khoản thanh toán phải trả tại thời điểm giao dịch được gửi để xử lý. Nếu bạn gửi một giao dịch mà dẫn đến việc chúng tôi bị tính phí NSF, phí bồi hoàn hoặc các chi phí tương tự khác, bạn đồng ý hoàn trả cho Zero Exchange tất cả các khoản phí đó.
 2. Thanh toán. Để chúng tôi xử lý giao dịch của bạn, bạn cho phép chúng tôi tính phí bất kỳ công cụ thanh toán nào có trong hồ sơ thanh toán của bạn ("Công cụ Thanh toán" bao gồm mọi thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng). Nếu thanh toán của bạn không thành công, bạn cho phép chúng tôi thử lại một hoặc nhiều lần bằng cách sử dụng cùng một Công cụ Thanh toán. Bạn đảm bảo rằng bạn là người dùng được phép và hợp pháp của (các) Công cụ Thanh toán.
 3. Các khoản phí khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khoản phí có thể được áp đặt bởi các tổ chức tài chính liên quan đến Công cụ Thanh toán của bạn. Ví dụ, một số công ty phát hành thẻ tín dụng có thể coi việc dùng thẻ tín dụng của bạn để sử dụng Dịch vụ như là "tạm ứng tiền mặt" và có thể áp dụng các khoản phí bổ sung và chi phí lãi cho giao dịch. Zero Exchange không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí NSF nào, phí bồi hoàn hoặc các khoản phí tương tự khác có thể được áp dụng cho bạn bởi ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc nhà cung cấp khác của bạn.

4. NHẬN TIỀN GỬI

 1. Nhà cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi làm việc với các ngân hàng địa phương và các cửa hàng bên thứ ba khác (mỗi đơn vị được gọi là "Nhà cung cấp Dịch vụ") để cung cấp tiền cho Người nhận. Với tư cách là Người gửi, bạn chỉ định Người nhận làm đại diện của mình cho mục đích nhận tiền được chuyển thông qua Dịch vụ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin hiện tại trên trang web của chúng tôi về địa điểm, tính khả dụng và giờ làm việc của Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ nào có thể được đăng trên trang web.
 2. Xác minh. Người nhận sẽ được yêu cầu chứng minh danh tính của họ trước khi nhận tiền bằng cách xuất trình thẻ căn cước hợp lệ. Ngoài ra, Người nhận có thể được yêu cầu cung cấp số tham chiếu hoặc một số nhận dạng tương tự khác liên quan đến Giao dịch của họ.

5. CÁC HẠN CHẾ QUAN TRỌNG VỀ DỊCH VỤ

 1. Tổng quát. Chúng tôi có thể từ chối bất kỳ Giao dịch nào hoặc giới hạn số tiền được chuyển, trên mỗi giao dịch hoặc trên cơ sở tổng hợp. Các giới hạn này có thể được áp dụng đối với tài khoản cá nhân hoặc tài khoản được liên kết. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngưng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất cứ lúc nào.
 2. Trì hoãn. Giao dịch của bạn có thể bị trì hoãn bởi nỗ lực của chúng tôi để xác minh danh tính của bạn và xác thực Công cụ Thanh toán của bạn cũng như tuân thủ luật pháp hoặc quản lý rủi ro tài chính của chúng tôi. Bạn có thể được hoàn tiền trong một số trường hợp nhất định và bạn có thể hủy giao dịch của mình bất cứ lúc nào trong khi chờ xử lý.
 3. Giao dịch Thương mại. Bạn không nên sử dụng Dịch vụ để gửi tiền ngoại trừ cho những người mà bạn biết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng hoặc việc giao hàng hóa hay dịch vụ mà bạn thanh toán bằng Dịch vụ. Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ có rủi ro của riêng bạn.
 4. Giao dịch Trái phép. Bạn không được sử dụng Dịch vụ khi vi phạm Thỏa thuận này hoặc các luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành. Vi phạm Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ đối với bất kỳ điều nào sau đây: tài liệu hoặc dịch vụ theo định hướng tình dục, hoạt động cờ bạc, gian lận, rửa tiền, tài trợ cho các tổ chức khủng bố hoặc mua hay bán thuốc lá, đồ dùng liên quan đến thuốc lá, vũ khí, thuốc theo toa hoặc các chất được kiểm soát khác; hoặc gửi tiền cho Người nhận đã vi phạm Thỏa thuận. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ liên quan đến hành vi bất hợp pháp, Zero Exchange sẽ báo cáo bạn với cơ quan thực thi pháp luật.
 5. Tính không hợp lệ. Công cụ Thanh toán của bạn phải được một tổ chức tài chính của Việt Nam cấp. Chúng tôi có thể từ chối Giao dịch từ một số Người gửi nhất định và đến một số Người nhận nhất định bị liệt kê trong danh sách Quốc Gia Được Chỉ Định Đặc Biệt, danh sách Quốc Gia và Lãnh Thổ Không Hợp Tác và các danh sách khác tương tự do các cơ quan chính phủ khác cung cấp.
 6. Không có thay đổi nào. Chúng tôi thường không cho phép bạn thay đổi chi tiết Giao dịch của bạn sau khi giao dịch được gửi cho chúng tôi để xử lý. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo chi tiết Giao dịch của mình được chính xác.
 7. Các Hoạt động bị Hạn chế. Liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi hoặc trong quá trình tương tác của bạn với Zero Exchange, người dùng hoặc bên thứ ba, bạn sẽ không: 1. Vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Zero Exchange; 2. Cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu lầm;
 8. Từ chối hợp tác trong một cuộc điều tra hoặc cung cấp xác nhận danh tính của bạn; 4. Sử dụng proxy ẩn danh;
 9. Tự cung cấp tạm ứng tiền mặt từ thẻ tín dụng của bạn (hoặc giúp những người khác thực hiện việc đó); 6. Sử dụng mọi thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công để giám sát hoặc sao chép trang web của chúng tôi.

6. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Zero Exchange , bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

 • Tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ;
 • Bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết;
 • Bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này;
 • Bạn không dưới 18 tuổi;
 • Không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú [hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ để sử dụng Zero Exchange;
 • Bạn sẽ không truy cập Zero Exchange thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác;
 • Bạn sẽ không sử dụng Zero Exchange cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào;
 • Việc sử dụng Zero Exchange của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Zero Exchange hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

7. GIẢI QUYẾT LỖI, HỦY VÀ HOÀN TIỀN

 1. Giải quyết Lỗi. Hãy cho chúng tôi biết bất cứ lúc nào nếu bạn có bất kỳ sự cố nào với Dịch vụ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ ở cuối Thỏa thuận này. Để biết thêm thông tin về giải quyết lỗi [nhấp vào đây]
 2. Hoàn tiền. Bạn có thể hủy giao dịch của mình bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành giao dịch. Hoàn thành có nghĩa là Người nhận của bạn đã xác nhận số tiền bạn đã gửi thông qua việc nhận tiền mặt, giao hàng tận nhà hoặc tiền gửi tài khoản ngân hàng. Khi nhận được yêu cầu hủy, chúng tôi có thể xác nhận với Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi để xác định xem giao dịch đã được hoàn tất trước khi bắt đầu hoàn tiền hay chưa. Số tiền Giao dịch sẽ không được hoàn lại sau khi hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, hãy nói với chúng tôi
 3. Khiếu nại. Mặc dù chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ với chúng tôi mọi quan ngại hoặc thắc mắc mà bạn có thể có về dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tài khoản của bạn hoặc giao dịch cụ thể, bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan cấp phép chuyển tiền tại tiểu bang của bạn. [Thông tin về cách tốt nhất để thực hiện điều đó có thể tìm thấy tại đây].